Konsultacja dietetyczna
Spotkanie w celu ułożenia planu żywieniowego i/lub jadłospisu, Omówienie, problemów, celów i wymagań. Analiza wyników badań i ew. historii choroby, analiza składu ciała, pomiary antropometryczne.

Koszt 150 zł

Zalecenia żywieniowe
Spotkanie odbywa się od 7 do 14 dni po pierwszej konsultacji. Przekazanie spersonalizowanego materiału w postaci wydruku ok 30 stron. Materiał zawiera:

 • ocenę stanu zdrowia i odżywienia
 • schemat i skład posiłków przedstawione w postaci szczegółowego planu
 • lista produktów zalecanych i przeciwskazanych
 • plan suplementacji i wspomagania
 • wskazówki dotyczące stylu życia, aktywności fizycznej
 • wskazówki dotyczące zakupów, obróbki, problematycznych kwestii żywieniowych
 • przykładowe przepisy do zastosowania w posiłkach

Koszt spotkania 250 zł.

Zalecenia żywieniowe + 7 dniowy jadłospis
Spotkanie odbywa się od 7 do 14 dni po pierwszej konsultacji. Przekazanie spersonalizowanego materiału w postaci wydruku ok 40 stron. Materiał zawiera:

 • indywidualne zalecenia i plan żywieniowy – schemat i skład posiłków
 • 7 dniowy (7 opcji) jadłospis wraz z przepisami, indywidualnie dobrany i spersonalizowany
 • posiłki i ich ilość dostosowane do dolegliwości, rytmu dnia i wymagań
 • wskazówki dotyczące stosowania diety
 • wskazówki dotyczące jednostki chorobowej/wyników badań-
 • analiza i ocena stanu zdrowia i odżywienia
 • plan suplementacji wspomagania
 • wskazówki dotyczące zakupów, przygotowania posiłków oraz problematycznych kwestii żywieniowych.

Koszt spotkania 350 zł